Tako-Sashimi

10 items

 • F-912

  TOJIRO Shirogami Steel Tako-Sashimi 240mm

  >> Detail

 • F-913

  TOJIRO Shirogami Steel Tako-Sashimi 270mm

  >> Detail

 • F-914

  TOJIRO Shirogami Steel Tako-Sashimi 300mm

  >> Detail

 • F-915

  TOJIRO Shirogami Steel Tako-Sashimi 330mm

  >> Detail

 • F-626

  TOJIRO PRO SD Molybdenum Vanadium Steel Tako-Sashimi 270mm

  >> Detail

 • F-627

  TOJIRO PRO SD Molybdenum Vanadium Steel Tako-Sashimi 300mm

  >> Detail

 • F-625

  TOJIRO PRO SD Molybdenum Vanadium Steel Tako-Sashimi 240mm

  >> Detail

 • F-1060

  TOJIRO MV with Resin Collar Tako-Sashimi 240mm

  >> Detail

 • F-1061

  TOJIRO MV with Resin Collar Tako-Sashimi 270mm

  >> Detail

 • F-1062

  TOJIRO MV with Resin Collar Tako-Sashimi 300mm

  >> Detail